SALON.cz

Zůstaň ve své kůži

Listopad je letos poprvé vyhlášen českou organizací Svoboda zvířat jako měsíc bez kožešin. V rámci něj proběhne řada akcí na podporu právě této problematiky

Jednou z nich je i dnešní slavnostní vyhlášení výsledků česko-slovenského kola mezinárodní výtvarné soutěže Design Against Fur (DAF) v pražské kavárně Velryba, ve které se studenti pomocí plakátů  každoročně vyslovují proti kožešinové módě. Vítězné plakáty jsou dále využívány v nejrůznějších kampaních. Zamezit týrání a zabíjení zvířat kvůli kožešině lze totiž jenom tak, že zákazníci přestanou tento zbytečný produkt požadovat, a k takovému rozhodnutí je nutné být dobře informován.

Každou vteřinu zemře kvůli kožešině více než jedno zvíře. Zvířecí kožešiny jsou v podstatě získávány dvěma způsoby. Buď odchytem zvířat ve volné přírodě nebo jejich přímým odchovem na kožešinových farmách. Oba způsoby jsou značně nehumánní a zvířatům kromě zbytečné smrti přinášejí i mnoho bolesti a utrpení.

Zvířata chycená do léček a pastí v divočině mohou v bolestech umírat i několik dní,  navíc v zoufalé snaze utéct  si často překousávají vlastní končetiny. Ta, kterým se přece jen povede z pastí utéct, se  následně stávají oběťmi infekcí nebo snadnou kořistí jiných zvířat. Navíc zvěř, která v léčkách uvízne omylem, je považována za „odpad“, a to i v případě, že jde o ohrožené druhy.

Chovají-li se zvířata v „továrnách na kožešiny“, stráví svůj život plný stresu a nudy, namačkána v malých znečištěných klecích a kvůli vypětí se často stávají obětí kanibalismu. Každý rok zemře na celém světě více než 75 milionů kožešinových zvířat. Je až s podivem, že dodnes neexistuje legislativa nařizující tzv. „humánní porážku.“

Kožešina navíc není vedlejší produkt masného průmyslu a zvířata jsou zabíjena pouze kvůli ní. Není ani ekologicky příznivá a nelze ji považovat za „bioprodukt“, protože při její produkci je využíváno jedovatých žíravých kyselin na ošetření kůže před hnilobou a odpad z továren může vážně poškozovat životní prostředí.

Pro představu uveďme, že na 1 kožich je potřeba minimálně například 6 hříbat, 12 ocelotů, 30 norků, 50 činčil nebo až 400 veverek!

Tak co? Ještě stále toužíte po pravém kožichu nebo kožešinovém doplňku? V době umělých kožešin, syntetických kůží a spousty alternativních materiálů, které nabízejí stejné či lepší výhřevné vlastnosti na zimu, je rozhodnutí pořídit si pravou kožešinu opravdu jen politováníhodným módním vrtochem.

kožešinová farma Příkazy kožešinová farma Příkazy kožešinová farma Příkazy kožešinová farma Příkazy kožešinová farma Příkazy kožešinová farma Příkazy kožešinová farma Příkazy

Mohlo by vás zajímat: