SALON.cz

textilní výrobní průmysl v Číně

Jedovatá pravda o tom, co nosíme

Protiplísňové látky, chemická barviva, ustalovače, rezistory proti skvrnám a zpomalovače hoření – tento jedovatý koktejl látek se nachází v oblečení, které si kupujeme. 

Umělé přísady do textilu jsou toxické nejen pro nás, ale i pro životní prostředí. Na štítcích nenajdete velmi mnoho informací, které by spotřebitele před nebezpečím vystavení se účinkům chemických látek varovaly.

Jakmile se bavlna sklidí z pole, odchází do textilní továrny, kde se může anebo nemusí míchat s umělými vlákny, nylonem nebo polyesterem. V průběhu výroby se bavlna často ošetřuje různými chemikáliemi, díky kterým jsou pro zákazníka lákavější. Jde např. o protizápachové látky nebo ošetření proti mačkavosti. Zboží pak vypadá na věšáku hezky a snáze přiláká pozornost koupěchtivých davů.

Syntetické plastifikační přísady vám z šatů udělají atraktivní zboží, které je měkčí na dotek a nemačká se. Tyto uměle vyráběné chemikálie však na naše zdraví mohou mít neblahé účinky, o kterých ani netušíme.

Chemikálie v oděvech a všude kolem

Od doby průmyslové revoluce jsou nebezpečné chemikálie součástí našeho života a jsou všude kolem nás. Jsme jim vystavováni už v době, kdy jsme ještě v děloze matky, a proto vyhnout se jejich nežádoucím účinkům může být pořádně těžký úkol. To je také jedním z důvodů, proč neexistuje žádná legislativa, která by používání chemických látek v oděvním průmyslu zakázala.

Autorka knihy Děti bez chemie (orig. Chemical Free Kids) Dr. Lantzová zaznamenává závratné množství nových chemikálií, které se každý rok objevují v neustále expandujícím průmyslu, a kterým jsme vystavováni. Na svém blogu Lantzová píše: „V Austrálii je nyní zaregistrováno 80 000 používaných chemických látek, které se nacházejí ve výrobcích každodenní spotřeby, od potravin a obalů potravin, až po oblečení, stavební materiály, vodu, čistící produkty a hygienické potřeby. Přesto 75 % těchto látek nebylo testováno s ohledem na jejich škodlivost lidskému tělu a životnímu prostředí.“

V textilním průmyslu se často používá formaldehyd, aby se zabránilo sražení tkaniny a pouštění barev. Další běžně používanou látkou jsou ftaláty, které jsou rovněž jedovaté. Ftaláty se v širokém měřítku používají ke změkčení textilií. Navzdory tomu, že olovo zasahuje do vývoje nervového systému u dětí a snižuje jejich IQ, používá se ke stabilizování barviv v PVC (jeho použití poléhá stanoveným limitům). Další chemikálií používanou k ustálení barviv je kadmium, které bylo americkými zdravotnickými úřady prohlášeno za rakovinotvornou látku.

textilní výrobní průmysl v Číně textilní výrobní průmysl v Číně

Mohlo by vás zajímat: